Vi är stolta över att vara Green Key-märkta!

Green Key är en märkning för verksamheter som jobbar hållbart och strävar efter att minska sin miljöpåverkan. Hos oss på Silverskär Islands innebär det att vi arbetar enligt Green Keys kriterier vid alla våra anläggningar samt i restaurangen. 

Det gör vi till exempel genom att:

  • städa miljövänligt
  • sortera och återvinna avfallet
  • effektivisera el- och vattenförbrukningen
  • välja lokalproducerade och ekologiska produkter.

Vad är Green Key?

Green Key är den ledande hållbarhetsmärkningen inom turism- och fritidssektorn. Internationellt är över 3000 verksamheter i nästan 60 länder Green Key-märkta.

Green Key drivs av Foundation for Environmental Education (FEE) och stöds av bland annat World Tourism Organization (WTO) och United Nations Environment Programme (UNEP).

Mer information och övriga åländska Green Key-verksamheter hittar du på www.visitaland.com/greenkey-blueflag

Du kan också besöka www.greenkey.global för mer information om den internationella verksamheten.