Hållbarhet på Silverskär Islands

Vi fokuserar på lokalt och hållbart!

En ren natur är vårt trumfkort – därför vill vi på Silverskär göra allt för att vara en grön ö i ett blått hav. Vi värnar om miljön i stort och smått.

En hållbar och ansvarsfull turism är viktigt för oss. Vi vill bidra till att bevara vår unika skärgård för kommande generationer.

Silverskärs hjärta är ett skärgårdshemman där en familj levde fram till slutet av 1950-talet. Det levnadssättet blev naturligt hållbart och vi vill fortsätta att värna om gamla traditioner. Byggnaderna vi uppfört under åren har byggts med hållbara material och utformats så att de blir en del av den ursprungliga gårdsmiljön. Samtidigt har vi inte gjort avkall på komfort och modern teknik. Våra största byggnader värms upp med bergvärme och vi har solpaneler som täcker en del av vårt elbehov.

Att främja och respektera skärgårdstraditionerna genomsyrar hela vår verksamhet. Maten vi serverar är tillagad av lokalproducerade råvaror blandat med egen odlat och oftast egenfångad fisk. Vi samarbetar med lokala leverantörer och gynnar biologisk mångfald. Det är mycket viktigt för oss att köttet vi använder kommer från djur som har haft ett bra liv och vi serverar gärna viltkött. Ekonomisk hållbarhet är också viktigt för oss, därför använder vi oss främst av lokala tjänster och arbetskraft.

Vi eftersträvar att bedriva vår verksamhet i samklang med naturen. Alla våra byggnader är byggda av trä, en stor del av virket kommer skogarna runt Silverskär. Att använda virke från närliggande områden minskar vårt koldioxidavtryck vilket är värdefullt för att bevara vår natur. Träbyggnader har visat sig sänka både blodtryck och stressnivå!

Vi berättar gärna mer om våra hållbarhets principer och vår verksamhet. Vi är övertygade om att vi tillsammans kan bidra till en renare framtid!

 

johan
Axgan

Begreppet ”axgan” myntades av vår egen Johan Mörn och har snabbt blivit ett känt uttryck på Åland! Ordet axgan skall användas fritt och frejdigt som ett sätt att tala om att man värnar om det lokalt åländska. På Silverskär Islands serverar vi axgan mat vilket innebär att råvarorna är lokalt producerade och/eller förädlade på Åland. Vi serverar vår mat med stolthet och med vetskapen om att maten är bra för både kropp, själ och vårt älskade Åland!

Det finns många fördelar med att välja axgant och vi uppmuntrar andra till att anamma konceptet för att välja lokalproducerat och stötta småproducenter.

  • Det finns fina axgana råvaror och produkter!
  • Vi kan handla högkvalitativa, näringsrika råvaror och produkter som inte har långa och obegripliga innehållsförteckningar – du vet vad du äter
  • Det korta transportsträckorna på Åland gör att axgana produkternas och råvarornas miljöpåverkan är låg
  • Vi har ett brett utbud av lokalproducerade varor på Åland, det vill vi ha i framtiden också – bli axgan!
green key
Green Key
Vi är stolta över att vara Green Key-märkta!

Vi är sedan 2014 certifierade enligt Green Keys regler. På Silverskär Islands vill vi bedriva vår verksamhet på ett så långsiktigt och hållbart sätt vi bara kan för att skydda naturen och göra vårt bästa för att minimera negativ inverkan på miljön. Det internationella Green Key-programmet har gett oss konkreta verktyg för att öka vårt miljöansvar på lång sikt.

Green Key är en märkning för verksamheter som jobbar hållbart och strävar efter att minska sin miljöpåverkan. Hos oss på Silverskär Islands innebär det att vi arbetar enligt Green Keys kriterier vid alla våra anläggningar samt i restaurangen. 

Vad är Green Key?

Green Key är den ledande hållbarhetsmärkningen inom turism- och fritidssektorn. Internationellt är över 3000 verksamheter i nästan 60 länder Green Key-märkta. Certifikatet beviljas av en Green Key-jury efter ansökningsprocess och revisionsrapport. Green Key-utmärkelsen är giltig i 12 månader och måste förnyas varje år.

Mer information och övriga åländska Green Key-verksamheter hittar du på https://visitaland.com/info/hallbarhet/green-key/

Du kan också besöka www.greenkey.global för mer information om den internationella verksamheten.